نظارت استصوابی

نیمه شب های انتخاباتی و همرسی متراکم آنانی که حالا اندیشه های رنگانگ یا بی رنگ سیاسی شان بهانه ای شده تا در پس راه های بسته، گره های درونشان باز کنند، هر یک به راهی.

... تا گروهی که تکان تکان از تردیدشان می گذرند و گرد هم ناموزون می رقصند و دیگرانی که یا همراهند یا به راه خود.

خودرویی ملی، نه چندان نزدیک این همه، از میان دگر خودروها و بسختی چند قدمی پیش می رود. گویا پدر خانواده در تلاش است مگر نگاه مشتاق دخترکش را تا جایی به گمان او امن تر برساند.

/ 5 نظر / 36 بازدید
فرید

سلام بر تو ای هموطن ایا از پس مخارج زندگی خود بر نمیایید؟؟ ایا دنبال یک راه حل برای غلبه بر مشکلات مالی خود هستید؟ ما برای این مساله مشترک همه یک راه حل داریم. درباره کمپانی پارمیس که بصورت قانونی در ایران ثبت شده چیزی شنیدی؟ میخواهی ماهی 5تا8 درصد سود بگیری؟ میخوای سرمایه هات توسط بانک تضمین بشن؟ میخواهی از درامد بازاریابی ماهانه10ها ملیونی استفاده کنی؟ و خیلی چیزای دیگه از سایت ما دیدن کنید

اناهیتا

[متفکر]

somayeh

hi a clue: look for espesial letter. its not hard belive me.

ژیلمو

آسمان را بنگر، که هنوز بعد صدها شب و روز، مثل آن روز نخست گرم و آبي و پر از مهر، به ما مي خندد! يا زميني را که، دلش از سردي شبهاي خزان نه شکست و نه گرفت! بلکه از عاطفه لبريز شد و نفسي از سر اميد کشيد و در آغاز بهار دشتي از ياس سپيد زير پاهامان ريخت، تا بگويد که هنوز پر امنيت احساس خداست! ماه من غصه چرا؟! تو مرا داري و من هر شب و روز آرزويم همه خوشبختي توست! ماه من! دل به غم دادن و از يأس سخن ها گفتن کار آن هايي نيست که خدا را دارند... ماه من! غم و اندوه، اکر هم روزي، مثل باران باريد، يا دل شيشه اي ات، از لب پنجره عشق، زمين خورد و شکست، با نگاهت به خدا، چتر شادي وا کن، و بگو با دل خود، که خدا هست، خدا هست! او هماني است که در تارترين لحظه شب، راه نوراني اميد نشانم مي داد... او هماني است که هر لحظه دلش مي خواهد، همه زندگي ام، غرق شادي باشد... ماه من! غصه اگر هست، بگو تا باشد! معني خوشبختي، بودن اندوه است...! اين همه غصه و غم، اين همه شادي وشور، چه بخواهي و چه نه! ميوه يک باغند، همه را با هم و با عشق بچين... ولي از ياد مبر؛ پشت هر کوه بلند، سبزه زاري است پر از ياد خدا! و در آن باز کسي مي